Mengenai Kami

KOPERASI PEMBANGUNAN EKONOMI PERAK BERHAD (Perak Economic Development Cooperative)

Koperasi Pembangunan Ekonomi Perak Berhad adalah koperasi yang ditubuh oleh DATO’ DR. AKS.SAKTHIVEL pada tahun 2018.

Koperasi Pembangunan Ekonomi Perak menawarkan kadar dividen sebanyak 8% setahun kepada ahli-ahlinya. Kami memujuk masyarakat untuk membeli saham dalam koperasi pada harga RM 1,000.00 sesaham, yang dibayar dengan ansuran tahunan sebanyak RM 80.00.

Koperasi akan melaksanakan banyak skim faedah untuk masyarakat dengan objektif untuk:-

  • Meningkat tahap pendidikan generasi muda
  • Mempromosikan usahawan yang berskala kecil
  • Mengutamakan pembangunan ekonomi dan kesejahterahan masyarkat berbilang kaum

Kini, koperasi ini bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang, yakni peluang yang tersedia dalam teknologi maklumat dan mengembangkan pasaran khusus di dunia tanpa sempadan yang berkembang.

Tarikh kemaskini : 04-12-2020